Цариградски

Лука 5:31 Цариградски (BG1871)

А отговори Исус и рече им: Нямат нужда за лекар здравите, но болните.

Лука 5

Лука 5:30-32