Цариградски

Колосяни 4:3 Цариградски (BG1871)

молете се още и за нас да ни отвори Бог врата на словото, да говоря тайната Христова за която съм и вързан,

Колосяни 4

Колосяни 4:1-13