Цариградски

Колосяни 4:12 Цариградски (BG1871)

Поздравява ви Епафрас, раб Христов, който е от вас, и който всякога за вас се подвизава в молитвите, да стоите съвършени и изпълнени във всяка воля Божия.

Колосяни 4

Колосяни 4:4-15