Цариградски

Колосяни 3:5 Цариградски (BG1871)

И тъй, умъртвете земните ваши удове, блуд, нечистота, страст, зла похот, и лихоимство, което е идолослужение;

Колосяни 3

Колосяни 3:1-6