Цариградски

Исая 47:11 Цариградски (BG1871)

За то ще дойде зло върх тебе, Без да знаеш от де се ражда; И беда ще нападне на тебе, Без да можеш да я върнеш; И гибел ще дойде внезапно върх тебе, без да знаеш.

Исая 47

Исая 47:7-15