Цариградски

Иоил 1:10 Цариградски (BG1871)

Запустя полето, сетува земята; Защото се изгуби житото, Изсъхна новото вино, изчезна елеят.

Иоил 1

Иоил 1:1-12