Цариградски

Филипяни 4:9 Цариградски (BG1871)

Което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, това правете; и Бог на мира ще бъде с вас.

Филипяни 4

Филипяни 4:1-13