Цариградски

Филипяни 4:5 Цариградски (BG1871)

Кротостта ви да бъде позната на всичките человеци. Господ е близу.

Филипяни 4

Филипяни 4:1-15