Цариградски

Филипяни 3:5 Цариградски (BG1871)

обрязан в осмия ден, из рода Израилев, от племето Вениаминово, Евреин от Евреи, по закона Фарисей,

Филипяни 3

Филипяни 3:1-10