Цариградски

Филипяни 2:6 Цариградски (BG1871)

който в образ Божий като бе не го помисли похищение да е равен Богу,

Филипяни 2

Филипяни 2:1-15