Цариградски

Филипяни 2:22 Цариградски (BG1871)

а вие знаете неговата верност че, както чадо с отца си слугува с мене в благовествуването.

Филипяни 2

Филипяни 2:13-27