Цариградски

Филимон 1:5 Цариградски (BG1871)

като слушам твоята любов и вяра, която имаш към Господа Исуса и към всите светии,

Филимон 1

Филимон 1:4-7