Цариградски

Филимон 1:25 Цариградски (BG1871)

Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вашият дух. Амин.

Филимон 1

Филимон 1:24-25