Цариградски

Ездра 9:3 Цариградски (BG1871)

И като чух това нещо раздрах дрехата си и мантията си, и скубех космите от главата си и от брадата си, и седях смутен.

Ездра 9

Ездра 9:1-13