Цариградски

Ездра 3:6 Цариградски (BG1871)

От първия ден на седмия месец начнаха да приносят всесъжения Господу; но основанията на храма Господен не бяха се турили още.

Ездра 3

Ездра 3:1-13