Цариградски

Евреи 11:34 Цариградски (BG1871)

угасиха сила огнена, избегнаха от острото на ножа, замогнаха се от болести, станаха силни на бой, обърнаха в бег чужди войски.

Евреи 11

Евреи 11:25-40