Цариградски

Естир 6:1 Цариградски (BG1871)

В онази нощ сънят побегна от царя; и заповяда да донесат книгата на паметописанията на летовниците; и прочитаха се пред царя.

Естир 6

Естир 6:1-6