Цариградски

Еремия 5:7 Цариградски (BG1871)

Как ще ти простя това? Синовете ти ме оставиха, И кълнеха се в онези които не са богове: Когато ги наситих, тогаз прелюбодействуваха, И на купове отиваха в домовете на блудниците.

Еремия 5

Еремия 5:1-17