Цариградски

Еремия 39:16 Цариградски (BG1871)

Иди та говори на Авдемелеха Етиопянина и кажи: - Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Ето, аз ще направя да се сбъдат моите слова върх този град За зло, а не за добро, И ще се извършат пред тебе в онзи ден;

Еремия 39

Еремия 39:15-18