Цариградски

Еремия 11:19 Цариградски (BG1871)

Но аз бях като агне питомно водено на заклание, И не разумях че се съветваха съвети против мене: Да свалим дървото с плода му, И да го отсечем от земята на живите, Щото името му да се не помене вече.

Еремия 11

Еремия 11:12-20