Цариградски

Ефесяни 3:5 Цариградски (BG1871)

която в други родове не бе известена на человеческите синове както сега се чрез Духа откри на светите негови апостоли и пророци;

Ефесяни 3

Ефесяни 3:1-9