Цариградски

Ефесяни 2:3 Цариградски (BG1871)

между които и ние всинца сме живели някога си в похотите на нашата плът, като сме правили волята на плътта и на помислите, и по естество сме били, както и другите, чада на гнева.

Ефесяни 2

Ефесяни 2:1-11