Цариградски

Ефесяни 1:4 Цариградски (BG1871)

както е избрал нас в него преди създание мира да бъдем свети и непорочни пред него в любов;

Ефесяни 1

Ефесяни 1:1-5