Цариградски

Деяния 5:17 Цариградски (BG1871)

Тогаз стана първосвещеникът, и всички които бяха с него, що принадлежеха на Садукейската ерес, изпълнени със завист,

Деяния 5

Деяния 5:16-22