Цариградски

Деяния 10:45 Цариградски (BG1871)

И смаяха се верните що бяха от обрязаните които бяха дошли с Петра, че дарът на Светаго Духа се изля и на езичниците;

Деяния 10

Деяния 10:38-48