Цариградски

Данаил 11:40 Цариградски (BG1871)

И в сетното време южният цар ще се сбоде с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници, и с конници, и с много кораби; и ще дойде по местата, и ще наводни и замине:

Данаил 11

Данаил 11:39-43