Цариградски

Битие 31:6 Цариградски (BG1871)

И вие знаете че с всичката си сила работих на баща ви,

Битие 31

Битие 31:5-11