Цариградски

Битие 27:34 Цариградски (BG1871)

Когато чу Исав думите бащини си, извика с един голям и твърде горестен вик; и рече на баща си: Благослови ме, и мене, отче мой.

Битие 27

Битие 27:26-38