Цариградски

Авдий 1:15 Цариградски (BG1871)

Защото денят Господен е близу вьрх всичките народи: Както си направилъ, ще бъде и на тебе: Въздаянието ти ще се върне на главата ти.

Авдий 1

Авдий 1:12-21