Цариградски

4 Царе 15:33 Цариградски (BG1871)

Двадесет и пет години на възраст беше когато се въцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; и името на майка му бе Иеруса Садокова дъщеря.

4 Царе 15

4 Царе 15:25-38