Цариградски

3 Йоаново 1:6 Цариградски (BG1871)

Които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов, и които ако предизпратиш достойно Богу добре ще сториш.

3 Йоаново 1

3 Йоаново 1:1-13