Цариградски

3 Царе 9:5 Цариградски (BG1871)

тогаз ще утвърдя престола на царството ти над Израиля в век, както се обещах на Давида отца ти и рекох: Няма да ти оскудее мъж от върху престола Израилев.

3 Царе 9

3 Царе 9:1-7