Цариградски

2 Йоаново 1:3 Цариградски (BG1871)

Да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина Отча, в истина и любов.

2 Йоаново 1

2 Йоаново 1:2-6