Цариградски

2 Тимотей 4:10 Цариградски (BG1871)

защото Димас ме остави, понеже възлюби сегашния свят, и отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация:

2 Тимотей 4

2 Тимотей 4:7-17