Цариградски

2 Тимотей 3:6 Цариградски (BG1871)

Защото от тях са онези които се въвират в къщата, и подлъстят женища които са претоварени с грехове, и се водят от различни похоти,

2 Тимотей 3

2 Тимотей 3:1-11