Цариградски

2 Тимотей 3:12 Цариградски (BG1871)

Но и всички които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса ще бъдат гонени.

2 Тимотей 3

2 Тимотей 3:3-17