Цариградски

2 Тимотей 2:6 Цариградски (BG1871)

Земледелецът който се труди трябва първо да вкуси от плодовете.

2 Тимотей 2

2 Тимотей 2:3-8