Цариградски

2 Тимотей 2:17 Цариградски (BG1871)

и словото им като живеница ще разяда; от които са Именей и Филет,

2 Тимотей 2

2 Тимотей 2:13-20