Цариградски

2 Тимотей 2:12 Цариградски (BG1871)

ако търпим, то ще и да царуваме с него; ако се отричаме, и той ще се отрече от нас;

2 Тимотей 2

2 Тимотей 2:10-21