Цариградски

2 Коринтяни 6:5 Цариградски (BG1871)

в биения, в запирания, в бъркотии, в трудове, в неспания, в неядения,

2 Коринтяни 6

2 Коринтяни 6:1-10