Цариградски

2 Коринтяни 3:8 Цариградски (BG1871)

как може служенето на Духа да не бъде с по-голяма слава?

2 Коринтяни 3

2 Коринтяни 3:7-17