Цариградски

2 Коринтяни 2:8 Цариградски (BG1871)

За това ви моля да утвърдите вашата към него любов;

2 Коринтяни 2

2 Коринтяни 2:6-11