Цариградски

2 Коринтяни 2:10 Цариградски (BG1871)

А комуто вие прощавате нещо, прощавам му и аз; защото ако съм и простил нещо, комуто съм простил, за вас съм сторил това от Христово лице,

2 Коринтяни 2

2 Коринтяни 2:5-13