Цариградски

2 Коринтяни 2:1 Цариградски (BG1871)

И това реших в себе си, да не дохождам при вас пак със скърб.

2 Коринтяни 2

2 Коринтяни 2:1-3