Цариградски

1 Йоаново 3:9 Цариградски (BG1871)

Всеки който е роден от Бога грях не прави, защото семе негово пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е от Бога роден.

1 Йоаново 3

1 Йоаново 3:1-11