Цариградски

1 Йоаново 3:1 Цариградски (BG1871)

Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем и да сме чада Божии. За това светът не познава нас, защото не позна него.

1 Йоаново 3

1 Йоаново 3:1-4