Цариградски

1 Тимотей 4:4 Цариградски (BG1871)

Защото всяко създание Божие е добро, и нищо не е за отхвърляне когато се приима с благодарение;

1 Тимотей 4

1 Тимотей 4:3-14