Цариградски

1 Тимотей 3:11 Цариградски (BG1871)

Тъй и жените им да са честни, не клеветници, трезвени, верни във всичко.

1 Тимотей 3

1 Тимотей 3:4-12