Цариградски

1 Солунци 4:5 Цариградски (BG1871)

не в страст на похот както и езичниците които не знаят Бога;

1 Солунци 4

1 Солунци 4:1-11