Цариградски

1 Коринтяни 2:4 Цариградски (BG1871)

и словото ми и проповедта ми не биваха с думи убедителни от человеческа мъдрост, но с доказателство от Дух и сила;

1 Коринтяни 2

1 Коринтяни 2:1-6